Asfalt Katkı Maddeleri

Ülkemizde gerek coğrafi ve gerekse iklim yapısı açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar ülkemizin bazı bölgelerinde sıcak asfalt karışımı uygulamalarının süresini oldukça kısaltmaktadır. Bu nedenle özellikle büyük maliyetler tutan yol üstyapısı onarım çalışmaları asfalt uygulama sezonu dışında yapılmakta, onarım yapılan alan çok kısa bir süre de olsa trafik güvenliğini azaltıcı düzeyde bozulmakta ve tekrar bir bakım ihtiyacı göstermektedir. Bunun dışında, asfalt sezonu içerisinde dahi olsa, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde onarım gerektiren bölgeler için gerekli malzeme miktarının az olması, onarım gerekli olan alanlar arası mesafelerin uzun olması, bakım ve onarım çalışmalarında sıcak asfalt uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını engellemektedir. Özellikle bakım ve onarım çalışmalarında soğuk asfalt karışım çözümlerine gidilmesi zorunlu olmaktadır. Bu soğuk karışımlar hazır asfalt olarak tanımlanmakta ve piyasaya paketlenmiş olarak veya stokta hazır halde bekletilerek sunulmaktadır.

BİYO-MSY Soğuk Yama ve Asfalt Kaplama Katkısı Genel Özellikleri

BİYO-MSY Soğuk Asfalt, 2012 yılında, asfalt karışımının çeşitli bileşenlerinin, viskozite ve malzeme tasarımının manipüle edilmesine yönelik yeni polimer teknolojisi ve araştırmalar yoluyla geliştirilen, organik polimer içerikli nispeten yeni bir üründür – BİYO-MSY Soğuk Asfalt, üretildiğinde yumuşak ve yapışkan haliyle ister çuvallanıp istenirse yığın haline getirilip kış sezonu süresince kullanılır. fakat uygulama sonrasında hızla sertleşir ve piyasadaki katkılara nazaran daha dayanıklı ve sıcak asfaltla benzer özelliklere sahip bir yama yada kaplama kriterlerini sağlar.Piyasada Bulunan Yama katkıları, Madeniyağ (inceltici olarak solvent kullanılır), atık yağlar, gazyağlı yada solventle inceltilip kür süresini yani donma süresini uzatmak için kullanılmaktadır. Bu katkılarının aksine BİYO-MSY Türkiye’nin ilk ve tek yerli sıvı ve organik içerikli ürünü olup kesinlikle solvent ve gazyağı içermemektedir. Bu iddia KGM Arge Dairesi Başkanlığınca da kütle kaybı yani uçucu madde içermediği analiz raporuyla belgelenmiştir. BİYO-MSY sıcak havaya bağlı değildir. Karayolu onarım ekipleri esnek özelliklerini koruduğu için, Doğu iklimlerinde dahi sonbaharda ve hatta kış mevsiminin ilk aylarında BİYO-MSY Soğuk Asfalt katkımız kullanmaktadırlar.Bu sayede hem Karayolu ve Belediye onarım ekipleri bir sezonda daha fazla onarım yapabilirler çünkü BİYO-MSY’yi önceden tanımlanmış bir sıcaklıkta tutmak zorunda değildirler.MC 800 ile yapılan soğuk karışımların Marshall testi ile ölçülen dayanımı sıcak karışıma nazaran çok düşüktür. BİYO-MSY ile yapılan soğuk karışımlar polimerizasyon sonucu sıcak karışımlara eşdeğer dayanım sergiler, bu sayede uzun ömürlü kaplama veya dolgular soğuk mevsimlerde bile yapılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİYO-MSY Soğuk asfalt karışımı ilave maliyet getirir mi?

Diğer Soğuk asfalt katkıları gibi her sene yenilemeye gerek kalmadığı, yani kalıcı yama ve kaplama sağladığı için kesinlikle pahalı değildir. Karayolları, Belediyeler, İl özeller v.b. kuruluşlar BİYO-MSY’ye kadar Soğuk Asfalt Katkılarını kendi deyimleriyle ”Diş dolgusu” olarak görüp atıl olduğu için gereksiz ve pahalı olarak görmekte idi. BİYO-MSY Soğuk asfalt katkısı ile TCK bölgeler, Belediyeler v.b. kurum ve kuruluşlar kendi plentlerinde kendi asfaltlarını üreterek kg maliyetlerinde 400 kuruşlardan 80 kuruşlara kadar düşürmüşlerdir.


BİYO-MSY Soğuk asfalt uygulamaları için özel aletlere ihtiyacım var mı?

BİYO-MSY Soğuk asfalt katkısı, standart plentlerde 80°C de üretilebilir. İşlenebilirliği , yapışkan olması (vialit özellliği) ve polimerlerle kazandırılan elastikiyet özellikleri ile çuvallamaya bile gerek kalmamaktadır. BİYO-MSY, Soğuk asfalt maliyetlerini 80 Kuruşlara kadar düşürmüştür. BİYO-MSY Soğuk Asfalt Uygulaması için gerekli olan aletler, bir kürek ve ağır bir nesne veya sıkıştırma aleti yeterlidir. Küçükten büyüğüne asfalt çukurlarını ve çatlaklarını onarmak için ihtiyacınız olan her şey budur. BİYO-MSY kürünü solventlerden değil, polemirizasyonunu sıkıştırmadan sonra alır. BİYO-MSY Soğuk asfalt, karayolunun hasarını görebildiğiniz her an kullanılabilir. Sonbahar ve erken kış havalarında su dolu çukurlarda dahi çalışmaktadır. Diğer Katkılar gibi yazın balık sırtı yada kusma yapmaz.

BİYO-MSY Soğuk karışımlı asfalt ile başka ne tamir edebiliriz?

Karayolları, Otoyollar, park yerindeki çukurları onarmaya ihtiyaç duyan işletme sahibleri düzeltmek isteyen ev sahipleri için mükemmeldir. Soğuk karışımların Marshall dayanımı geleneksel karışıma nazaran düşüktür. BİYO-MSY li yollar protokollü olup kesinlikle Marshall standartlarında ürününü garanti etmektedir.

Ambalaj ve Depolama

Sundurma altında tutulması yeterlidir. Şart olmamakla beraber istenilirse çuvallanıp sevki sağlanabilir. 180 kg varillerde veya 900 kg IBC ler şeklinde sevk edilir.

Teknik Özellikleri

Görünümü: Sıvı

Renk: Siyah İnci

Yoğunluk: (15 °C)0,88±0,02 g/cm3

Viskozite: (40 °C)8±5 cP

Parlama Noktası:  > 150 °C

Polimer içerikli organik katkılardan üretilmiştir. Sera Gazı oranı %1 ler seviyesindedir.