Asfalt Katkı Maddeleri

Asfalt katkıları büyük ölçüde karışımın özelliklerini değiştirmektedirler. Oysaki bazı Ilık Karışım Asfalt (IKA) katkılarının bitümde modifikasyon etkilerinin yanı sıra, daha düşük uygulama ve taşıma sıcaklıklarından dolayı (BSK) Bitümlü Sıcak Karışımlara kıyasla IKA ile yaşlanmadan kaynaklanan bozulmaların daha az meydana geleceği beklenmektedir.

Benimsenen en önemli yaklaşım, malzemenin üretim sıcaklığının düşürülmesidir . Bu nedenle araştırmacılar, ılık karışım asfaltlara (IKA) yönelmişlerdir. Burada amaç, daha az enerji tüketimi ile emisyon miktarını düşürüp çevresel etkileri iyileştirmek, viskoziteyi düşürüp daha düşük sıcaklıklarda uygun karışım ve sıkıştırma koşullarını sağlamak ve geleneksel sıcak karışım asfaltlarla en azından aynı stabilite ve daha yüksek durabilite değerlerine erişmektir.

IKA’da asıl amaç, karışımdaki agrega yüzeylerinin düşük sıcaklıklarda tamamen kaplanması, yoğunluğun korunması ve en az BSK kadar iyi performans sağlamasıdır. Düşük sıcaklıkta asfalt üretim ve seriminin başlıca yararı enerjinin korunması ve bitümün üretim sırasında sıcaktan dolayı kısa zamanda yaşlanmasını azaltarak kaplamanın çabuk sertleşmesinin önüne geçilmiş olur. Bu önemli faydalarının yanında IKA nın çevresel faydaları, sıkıştırma kolaylığı, nakliye kolaylığı, geri dönüşüme katkısı, performansa etkisi gibi önemli özellikleri bulunmaktadır.

Çalışmalarımız kapsamında, organik kökenli BİYO-MVY Asfalt katkısının bitümlü karışımların yaşlanma özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çeşitli oranlarda organik IKA katkı maddesi Biyo-Mvy içeren bitüm ile hazırlanan asfalt karışımları ve kontrol karışımları; kısa dönem ve uzun dönem yaşlanmaya tabi tutulduktan sonra yaşlanma oranları ve yaşlanma indeksleri, indirekt çekme mukavemeti Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapılan uygulamalarla belirlenmiştir.

Türkiye’de Bir ilki gerçekleştiren Biyoner Kimya yerli kaynaklarla üretilen Biyo-Mvy Ilık Asfalt Katkısı ile Türkiye’nin tüm iklim şartları göz önüne alınarak değişik bölgelerinde, yol uygulamalarını yaparak Karayolları Bölge Müdürlükleri Ar-Ge Başmühendislikleri vasıtasıyla alınan karot numunelerin analizleri yaptırılarak ılık asfalt katkımızın yollarımızda rahatlıkla kullanılabilir olduğu, Ilık Asfalttan beklenenden daha fazlasını verdiğini, kolay ucuz ve ekipmansız BSK dan daha kaliteli yolların elde edilebildiğini belgelemiştir.

AVANTAJLARI

Üretim ve uygulamadaki faydalar :

Düşük asfalt sıcaklığı nedeniyle üretimde bitümün/bağlayıcının daha az sertleşir ve yaşlanır. Düşük asfalt sıcaklığı plent donanımında oluşan termal yorgunlukları azaltır. Ilık karışım asfalt tekniği asfaltın geri kazanımına uyumlu bir prosestir.Yaptığımız yol uygulamalarında Plentler 110- 120 °C de üretim yapmıştır. Buda harcanan ısı enerjisi 60 °C gibi bir azalma ile %35, elektrik enerjisinde de %40 lara varan bir tasarruf sağlanmıştır.

Biyo-Mvy Ilık Asfalt Katkısı ile Asfaltta sezon uzatılmıştır.Örnek; Kars Belediyesi -8 °C lerda BSK yapmıştır.

Asfalt serimlerindeki koku ve duman ile çok halkalı aromatik hidrokarbon (PAHs) çıkışı olur,ılık asfalt sıcaklıkları ile sıcak karışım asfalta göre %80 oranında azalmalar olduğu uygulamalarla belirlenmiştir.Örnek; Samsun Bölge Sinop Şubede Bitüme alerjisi olan personel maskesiz ilk defa asfalt serimine eşlik edebilmiştir.

Asfalt karışımı uzun süre kullanılabilir halde kaldığı için daha uzak mesafelere nakli yapılabilir.Örnek KGM. Van Bölge Müdürlüğü 220 km 4.5 saatlik mesafeye Biyo-Mvy’li asfaltı taşımıştır.

Bitüme doğrudan katılabilmesi sayesinde yüksek maliyetli ilave bitüm tanklarına gerek kalmaz.Firmamızdan Biyo-Mvy alan kurum ve kuruluşlara 30 tonluk özel üretim paslanmaz katkı dosajlama tankı bedelsiz verilmektedir.

Asfaltın kimyasal yapısına uçucu ürünler içermediğinden olumsuz etki etmez. KGM Arge Daire Başkanlığınca ürünümüzde kütle kaybı olmadığı tespit edilmiş ve belgelenmiştir.

Asfaltta oluşturduğu elastikiyet sebebi ile kırılmalara bağlı asfalt bozulmalarının önüne geçilmiştir. SBS ile modifiye asfalt özelliklerine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Örnek;İzmir Bölge de iki farklı trafiğin yoğun olduğu yollarda karşılaştırma amaçlı SBS polimer modifiye ve dop katkısı dahi kullanmadan BİYO-MVY ile 5 cm ve 8 cm sıkışmış binder yapılmış ve karşılaştırmalı olarak herhangi bir deformasyona rastlanılmamıştır.İsfalt Ar-Ge de kabaratuar koşullarında yaşlanma testi 10 yıl olarak tespit edilmiştir.

Bitüm agregayı iyi sarması ile oluşan asfalt elastikiyeti sayesinde asfalttaki kusmaların önüne geçilmiştir.Örnek; Sivas Bölge de kusmuş asfaltın üstüne 5 cm binder yapılmış olup BİYO-MVY ile yapılan yerde kusmanın kesildiği diğer kalan kısımlarda ise standart kalite asfalt kusmanın devam ettiği görülmüştür.Örnek: Ankara Bölge Bolu Şube Binder Dizaynı %5.1 iken Biyo-Mvy ile %4.6 ya düşürülmüş yıllar geçmesine rağmen kusma veya deformasyona rastlanılmamıştır.

Biyo-Mvy ile üretilen asfalt yüksek yapışma içeren özelliği (vialit) ve ısıyı uzun süre muhafaza etmesi sayesinde ıslak zeminlerde dere malzemesi üzerine astarsız, şeritler arası yapıştırıcısız serme ve sıkıştırma yapılmıştır. Örnek; Samsun Bölge Sinop-Ayancık Yolu yapım işi.

Biyo-Mvy Türkiye’nin ilk ve tek yerli kaynaklarıyla yapılan, Türkiye’nin Doğusundan batısına , Kuzeyinden Güneyine KGM Bölgelerinde Laboratuar testleri yanında yollarda ki performansı uygulamalı olarak yapılmış ve bölge Ar-Ge lerince de yapılan analiz belgeleri ile teyit edilmiştir.​

Not:Köpük Asfalt veya kimysal katkılı asfalt üretimi, imalat prosesinin tamamını etkiler. Uygulanan ılık karışı asfalt teknolojisine (köpüklendirme gibi), diğer sonuçlara veya ilave gereklere bağlı olarak üretim prosesi değişiklik gösterir ve asfalt plentinin uygulanan tekniğe uyarlanması gerekir.Biyo-Mvy Ilık Asfalt Katkısı Bitüme doğrudan ilave edilmesi sebebi ile ek bir yatırım ekipman ve yetişmiş eleman gerektirmediğinden standart plentlerde yapılabilir.

Ambalaj ve Depolama
Güneşten ve nemden korunarak saklanmalıdır.
180 kg varil veya 1000 kg IBC’lerde temin edilmektedir.