Hücreli Reaktörlerde proses yoğunlaştırma sonucu beklenen avantajlar

 • Daha az enerji kullanımı
 • Daha az yatırım maliyeti
 • Daha az yükseklik ve alan ihtiyacı
 • Daha etkin kalite kontrol
 • Reaksiyon ilerletme sonucu sonraki işlemlerde maliyet düşüşü
 • Karışma zorluğu olan reaktantları kullanabilme
 • Çevre uyumu
 • Emniyetli kullanım

Tasarladığımız hücreli reaktörlerin temel amacı, üretim aşamasında uzun zaman alan reaksiyonların süresini kısaltmak ve üretim kapasitesini arttırmaktır. Testlerini tamamladığımız ve prosesimizde kullanmakta olduğumuz iki tip reaktör tasarımımız var, Ayırıcı tip, Karıştırıcı tip. Ayırıcı hücreli reaktörler reaksiyon bariyeri olan ikincil ürün var ise ve özgül ağırlığı reaksiyon ürününden yüksek ise kullanılır, eğer ikincil ürün yok ise karıştırıcı tip hücreli reaktörler kullanılır. Hücreli Reaktör modellerimiz ve performansları işlem süresi (saniye) x yoğunluk (gr/cm3) x viskozite (cSt 40 oC) katsayısı ile belirlenmektedir.

Denemeler pilot sistemimizde gerçekleştirilerek performans belirlenir.

Uygulama Alanları

 • Selektif Oksidasyon, Hidrojenasyon,
 • Esterifikasyon, Transesterifikasyon, Saponifikasyon
 • Hidrosilasyon, Kondensasyon, İyonizasyon,
 • Pastörizasyon, Homojenizasyon, Klorinasyon
 • Gaz Likit Reaksiyonları, Desulfürizasyon