• Nitelikli personel ve modern ekipmanlar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve bunun sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızın ortak çaba ve gayretleri ile kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmek,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, çalışanlarımızın ve tüm ziyaretçilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini sıfır tolerans ile uygulamak,
  • Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin çevre açısından eğitimini sağlamak,
  • Atıkların geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek,
  • Hijyen gerekliliklerini yerine getirerek, ürün güvenliğini sağlamak,
  • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Rekabet şartlarını gözeterek, maliyetleri en uygun seviyelerde tutmak,
  • Ürünlerimizi beğenilen ve tercih edilen ürünler arasına sokmak,

şirketimizin kalite politikasıdır.